Ondřej MAREK

Další nový web projektu Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Hypotéka: důvod pojistit si nemovitost?

  Pojištění, se kterým se setká každý žadatel o hypotéku, můžeme rozdělit dle toho, zdali je povinné či nepovinné. Dále pak existuje věcné a neméně důležité rozdělení na:

   

  1. majetkové pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava pro banku

  2. životní pojištění osob, které o hypotéku žádají.

   

  Majetkové pojištění zastavované nemovitosti je vždy u hypotečních bank povinné. Životní pojištění žadatelů o hypotéku je povinné pouze výjimečně. Nicméně pojďme se blíže seznámit s oběma druhy pojištění, protože povinnost či nepovinnost jejích vyřízení ještě nemusí nic vypovídat o jejich skutečné užitečnosti pro pojištěnce. V tomto článku se budeme věnovat tomu prvnímu a za týden se zase zaměříme na druhé.

   

  Nejčastějším druhem je pojištění proti živelným událostem, jakými jsou například požár, výbuch, úder blesku, povodeň, vichřice či krupobití. Povinné pojištění se netýká vždy nemovitosti, která je hypotékou financována, nýbrž se také může týkat té, která slouží jako zástava banky. Pojištěním se rozumí pojištění bytové jednotky, bytového domu nebo rodinného domu. Jen pojištění domácnosti však nestačí. Pouze Hypoteční banka se spokojí jen s pojištěním domácnosti u bytových jednotek, což může být s ohledem na možná rizika velmi lehkovážným krokem. Obecně banky nejčastěji vyžadují sjednání pojistné částky u pojištění bytové jednotky buď na částku úvěru, nebo na tzv. reprodukční cenu.

   

  Lepší však je u pojištění bytových jednotek nejprve zjistit, jakým způsobem je pojištěn celý bytový dům a následně buď nastavit pojistné krytí na minimální výši pojistné částky – na tzv. reprodukční cenu, nebo případně na cenu tržní. U rodinných domů je vhodné nastavit pojistnou částku na hodnotu, za kterou by bylo možné v danou chvíli pořídit stejnou nebo srovnatelnou nemovitost. Tato hodnota, tedy tzv. „reprodukční cena“, by měla odpovídat ceně materiálu a stavebních prací na znovupostavení stavby na stejném místě. Reprodukční cenu zjistíte například ze zpracovaného odhadu.

   

  Při nastavení pojistné částky nižší, než je „reprodukční cena“ nemovitosti, dochází k tzv. podpojištění, které se vám v případě nastání pojistné události vymstí. Nastane-li v budoucnu pojistná událost a pojišťovna zjistí, že nemovitost byla „podpojištěná“, nebude vám vyplaceno pojistné plnění v plné výši sjednané ve smlouvě, ale zkrácené podle míry podpojištění.

   

  Vaši pozornost si však také zaslouží podmínky vyplácení pojistného. Kromě sjednání pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru, podmiňují banky čerpání úvěru i sjednáním tzv. vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy. O co se jedná?

   

  Zjednodušeně jde o druh zástavního práva, jehož podstatou je pojistné plnění ze smlouvy. Banky požadují, aby v případě pojistné události bylo pojistné plnění přednostně vyplaceno na jejich účet a ne na účet pojištěného. V podmínkách vinkulace bývá zpravidla stanoven spodní limit pojistného plnění, např. 100 000 Kč, do kterého povolují banky pojišťovně vyplatit peníze přímo na účet klientovi.

   

  V případě vyššího pojistného plnění pošle pojišťovna peníze na účet dotyčné banky a ta poté dále rozhoduje o jejich dalším použití. V případě totální škody banka z pojistného plnění uhradí svoji pohledávku vůči klientovi a zbylé peníze mu vyplatí na účet. U částečné škody banka dohlíží na účelové čerpání pojistného plnění. V praxi to znamená, že banka proplácí klientem předložené doklady a faktury prokazující rekonstrukci pojištěné stavby.

   

  Na závěr je na místě seznámit se s letmým srovnáním ročních cen pojištění u jednotlivých společností:

  Rodinný dům hodnota 4 000 000 Kč  
  Spoluúčast 0 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč
  Kooperativa RD7 Prima 3 420 Kč 3 078 Kč 2 907 Kč
  Česká pojišťovna Kostka 4 210 Kč 3 789 Kč
  UNIQA pojišťovna Standard 4400 Kč 3 600 Kč
  Generali Pojišťovna Bydlení 4 400 Kč
  Bytová jednotka Hodnota 2 500 000 Kč
  Spoluúčast 0 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč
  Kooperativa BT7 Prima 1 900 Kč 1 710 Kč 1 615 Kč
  Česká pojišťovna Kostka 2 050 Kč 1 845 Kč
  UNIQA pojišťovna Standard 2 750 Kč 2 250 Kč
  Generali Pojišťovna Bydlení 2 500 Kč  –

   

  Dbejte na rovnováhu mezi měsíčním pojistným, smluvními podmínkami a případným pojistným plněním. A hlavně, nezapomínejte, že cena vašeho hypotečního úvěru de facto není definována pouze jeho vlastními charakteristikami, nýbrž také těsně souvisí s cenou pojištění, které po vás poskytovatel úvěru vyžaduje.

  Komentáře: 10

  Komentovat příspěvek

  You must be logged in to post a comment.